Finanse

Zmiany w VAT

Written by Joanna

Pojawiły się nowe definicje:

  • nowa grupa VAT – tworzą podatnicy podatku VAT, którzy łączą się w grupę. Grupa ta ma pewne preferencję. Podatnicy, którzy są w tej grupie i dokonują transakcji między innymi podmiotami w danej grupie to są wtedy te transakcje neutralne podatkowo.
  • przedstawiciel grupy VAT – podmiot, który reprezentuje grupę VAT
W ustawie jest dokładnie wyjaśnione kto może tworzyć grupę VAT i jakie powiązania muszą być między podmiotami, aby mogły wejść do grupy VAT (art. 15a ust. 3).

Zmiany w wydawaniu WIS Wiążąca Informacja Stawkowa.
Powstaje nowa instytucja – Porozumienie Inwestycyjne PI. Jest to umowa pomiędzy inwestorem, a organem podatkowym. Zostało to stworzone, aby ujednolicić przepisy prawa podatkowego dla inwestora. Inwestor będzie mógł wystąpić o PI, które może obejmować opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT (te elementy już teraz są przedmiotem WIS).

Możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych.
Podatnik będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie świadczonych przez niego usług finansowych. W ustawie zostały wymienione czynności. Trzeba opodatkować wszystkie czynności wymienione, nie można wybrać np. jednej tylko czynności i ją opodatkować. Dotyczy to tylko sytuacji gdy moim nabywcą usług jest podatnik, gdy jest konsument czyli klient indywidualny to opodatkowanie o którym piszę nie występuje. Dla osób fizycznych niebędących podatnikami nadal obowiązkowo usługi te będę zwolnione od podatku. Zmiany w tym zakresie można wprowadzać raz na 2 lata.

Limity płatności gotówkowych zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców.

  • B2B
  • Było tak, że gdy przedsiębiorca zapłacił gotówką za fakturę powyżej 15 tys to nie mógł tej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej transakcji. Jest wprowadzona zmiana na kwotę 8 tys zł.

  • B2C
  • Jako konsument mamy obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej przekracza 20 tys zł lub równowartość tej kwoty.

Obowiązkowe terminale płatnicze.
Przedsiębiorca, który ma lub będzie miał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej będzie musiał zapewnić klientem możliwość zapłaty drogą elektroniczną czyli terminalem, telefonem lub przelewem.

About the author

Joanna

Leave a Comment