Finanse

Wskaźniki płynności

Written by Joanna

„Zyski są istotne, ale to gotówka i zdolność do regulowania zobowiązań determinuje, czy spółka przetrwa czy nie.”

Płynność firmy jest terminem, który odnosi się do możliwości spłacenia zobowiązań krótkoterminowych w momencie, gdy stają się wymagalne. Mamy trzy podstawowe wskaźniki płynności:

  • wskaźnik płynności bieżącej Current Ratio
  • wskaźnik płynności szybkiej Quick Ratio
  • wskaźnik płynności gotówkowej

Wskaźnik płynności bieżącej pokazuje zdolność firmy do spłacenia zobowiązań bieżących biorąc pod uwagę jakie firma ma w danej chwili zapasy, należności i gotówkę.

Wskaźnik płynności szybkiej pokazuje zdolność firmy do spłacenia zobowiązań bieżących biorąc pod uwagę jakie firma ma w danej chwili należności i gotówkę.

Wskaźnik płynności gotówkowej pokazuje zdolność firmy do spłacenia zobowiązań bieżących biorąc pod uwagę tylko gotówkę jaką firma w danej chwili dysponuję.

 

wskaźniki płynności

Mimo wszystko należy pamiętać, że najważniejsza jest gotówką. Tylko gotówka utrzymuje firmę przy życiu. To nią zapłacimy bieżące zobowiązania.

SPRZEDAŻ ≠ PRZYCHÓD ≠ WPŁYW GOTÓWKI

About the author

Joanna

Leave a Comment