Finanse

Split payment

Written by Joanna

Split payment polega na tym, że płatność za towar lub usługę dokonywany jest na dwa różne rachunki bankowe. Sprzedaż netto płacona jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwota podatku od towarów i usług płacona jest na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.
Dotyczy to tylko klientów B2B. Nie obowiązuje klientów B2C.
W split payment obowiązuje zasada dobrowolności oznacza to, że gdy dostajemy fakturę to możemy opłacić wszystko na jeden rachunek lub zastosować split payment i vat opłacić na rachunek vat.

Jak możemy dysponować środkami na rachunku vat?
Dotychczas jak nie było split payment to środki na VAT mogliśmy wykorzystać dowolnie. Dopiero jak przychodził termin zapłaty VAT to musieliśmy VAT opłacić. Nikt nie kontrolował skąd mamy środki na opłacenie VAT.
Teraz środki, które są na rachunku vat możemy:
– zapłacić za zobowiązania VAT do urzędu skarbowego,
– przelać na inny nasz rachunek, ale tylko rachunek VAT,
– zapłacić fakturę od kontrahenta tylko do kwoty VAT,
– zwrócić kwotę podatku w przypadku korekty,
– gdy zamykamy rachunek VAT, przelać na inne konto, które zostanie wskazane przez Urząd Skarbowy.

Jest szansa, aby te środki wykorzystać inaczej.
Możemy złożyć wniosek do US, aby środki z rachunku VAT, przelać na nasz rachunek bankowy. Urząd Skarbowy ma aż 60 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

Co możemy zyskać gdy stosujemy Split payment?
Przede wszystkim w razie kłopotów z kontrahentem stosując split payment będziemy mieli mocno podstawy, że zachowaliśmy należytej staranności, ponieważ zawieraliśmy transakcję w split payment i ma to znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców. Kolejnym argumentem za split payment to szybki zwrot różnicy podatku. Zwrot na rachunek VAT będzie odbywał się automatycznie maksymalnie do 25 dni. Urząd Skarbowy nie będzie miał możliwość przedłużenia tego okresu.

About the author

Joanna

Leave a Comment