Finanse

Pismo z urzędu skarbowego – co dalej?

Written by Joanna

Dostajemy pismo z urzędu skarbowego, że mamy coś do zapłaty. Czasami takie rzeczy się zdarzają. Jaki powinien być nas pierwszy krok? Jeżeli kwota jest niewielka i zgadzamy się z decyzją to warto zapłacić. Jeżeli kwota jest znaczna to warto się odwołać – zyskamy przynajmniej trochę czasu.

Pismo takie jest wydane przez naczelnika urzędu skarbowego i jest to decyzja nieostateczna. Będzie decyzją nieostateczną przez 14 dni od doręczenia. Po 14 dniach jeżeli się nie odwołamy zamienia się w decyzję ostateczną.

Od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego możemy się odwołać do organu odwoławczego. Organem odwoławczym jest dyrektor izby administracji skarbowej.

Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. W tym momencie warto zapłacić to co mamy do zapłaty ponieważ płacimy jeszcze bez odsetek. Od tej decyzji możemy się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja organu odwoławczego zostaje w takim przypadku wstrzymana jednak odsetki za zwłokę będą naliczone w przypadku niekorzystnej dla nas decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Mamy 30 dni od otrzymania ostatecznej decyzji z organu odwoławczego, aby złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Warto taką skargę złożyć ponieważ WSA będzie badał legalność całej decyzji, a nie tylko tej kwestii, w której składamy skargę. Może się tak okazać, że przeoczyliśmy inne błędy w decyzji. WSA dokładnie zbada całą sprawę.

Od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przysługuje nam skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tutaj będzie już badana tylko i wyłącznie kwestia, którą zaskarżamy, a nie cała sprawa.

About the author

Joanna

Leave a Comment