Narzędzia Sprzedaż

Jak wyliczyć rentowność akcji promocyjnej

Written by Joanna

Wyliczenie rentowności kampanii sprzedażowych to kluczowa kompetencja menedżerów sprzedaży. Należy to robić dla każdej kampanii sprzedażowej. Mierzalność efektów jest trudniejsza przy tradycyjnych działaniach promocyjnych i łatwiejsza przy działaniach marketingu internetowego. Jednak nawet przy tradycyjnych kampaniach sprzedażowych powinniśmy każdorazowo wyliczyć rentowność. Umiejętność kalkulacji kosztów w odniesieniu do przychodów może wydawać się skomplikowana jeżeli robimy to po raz pierwszy. Za kolejnym razem będziemy już tylko wprowadzać nowe dane do tabeli.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • Jak sprawdzić czy akcja promocyjna jest opłacalna?
 • Jak wyliczyć próg rentowności?
 • Kiedy metoda P&L może być sposobem na zwiększenie rentowności współpracy?
 •  
  Mierzenie przychodów ze sprzedaży, wyliczenie utraconej sprzedaży, obliczanie rentowności nowej akcji promocyjnej – możemy to wszystko policzyć przy pomocy metody Profits & Looses.

  Rachunek zysków i stra (P&L) to sprawozdanie finansowe, które podsumowuje przychody, koszty i wydatki poniesione w określonym okresie zazwyczaj w ciągu kwartału lub roku obrotowego.

  Wyniki P&L są równoznaczne z rachunkiem zysków i strat. Te dane dostarczają nam informacji o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków poprzez zwiększenie przychodu.

  Bardzo często menedżerowie, którzy teoretycznie nie mają nic wspólnego z dziedziną finansów mają w zakresie swoich obowiązków liczenie rentowności nowych akcji promocyjnych, które mogą być wdrożone w ich działach.

  Próg rentowności dla danej akcji można w prosty sposób policzyć metodą Profits & Looses. Jest to metoda, dzięki której w szybki sposób możemy sprawdzić przy jakich założeniach warto zainwestować w daną akcję, kampanie promocyjną lub sprzedażową.

  Metoda Profits&Looses to bardzo prosta metoda wyliczająca rentowność akcji pormocyjnej lub reklamowej. W raz przygotowanym arkuszu kalkulacyjnym możemy modyfikować tylko dane i wykorzystywać go do wyliczenia rentowności różnych promocji.

  Najważniejsze jest ustalenie jakie koszty będziemy brać pod uwagę przy wyliczeniu rentowności. Jeżeli robimy to po raz pierwszy warto takie rzeczy ustalić z działem controllingu. Standardowo bierzemy koszt wyprodukowania produktu, koszty akcji promocyjnej, koszty logistyczne, koszty licencyjne. Możemy również dołożyć koszty wynagrodzeń np. pracowników działu sprzedaży, jednak to już zależy jakie są standardy w danej firmie.

  Metoda P&LAktualna sytuacjaSprzedaż promocyjna 
  Wielkość sprzedaży0
  Cena produktu350
  Wartość sprzedaży0
  Koszty sprzedaży 1 szt. (logistyczne, marketingowe, kadrowe itd)0
  Koszty sprzedaży0
  Koszty promocji0
  Koszt wyprodukowania 1 szt. sprzedawanego produktu50
  Koszt produktów sprzedawanych0
  Zysk ze sprzedaży0

  About the author

  Joanna

  Leave a Comment