Motywacja Zarządzanie

Jak motywuje się wolontariuszy

Written by Joanna

Motywacja przy darmowej pracy

W Stanach Zjednoczonych, co druga dorosła osoba pracuje jako wolontariusz.

Często są to prace, które nie wymagają zbyt dużych kwalifikacji np. sprzedasz ciasteczek. Jednakże przy coraz większej rozbudowie firmy pożytku publicznego potrzebują oni wolontariuszy o wysokich kwalifikacjach np. do spraw księgowych, członków rady nadzorczej.

Organizacje, które zrzeszają wolontariuszy i bardzo dobrze radzą sobie z pozyskaniem funduszy i utrzymaniem na rynku charakteryzują się wyjątkową umiejętnością motywowania swoich członków do bezpłatnej pracy oraz do utrzymania takich osób, jak najdłużej w strukturach swojej organizacji. Dlatego przyjrzałam się bliżej technikom wykorzystywanym przez te firmy, bo być może będzie to inspiracją dla managerów, którzy poszukują pozapłacowych motywatorów dla swoich zespołów.

Co skłania ludzi na wysokich stanowiskach, z wysoką pensją, aby pracowali za darmo, jako wolontariusz, angażowali się w wykonywanie obowiązków oraz czuli ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy?

Z punktu widzenia psychologii sprzedaży przede wszystkim firma, w której pracują powinna mieć jasno określoną misję, tak aby wiedzieli czemu służy ich praca. Pracownicy takiej firmy powinni często przechodzić szkolenia, przy czym warto wykorzystywać starszych stażem wolontariuszy do przyuczenia nowo przybyłych. Firma musi również spełniać potrzebę odpowiedzialności. Pracownicy chcą czuć, że wraz ze wzrostem kompetencji będę mieli zwiększaną odpowiedzialność i będą pytani o zdanie przy podejmowaniu ważnych decyzji. Pracownicy pragną również, aby ich wiedza i praca podlegała ocenie i kontroli. Oczekują informacji zwrotnej na temat wykonywanych obowiązków przynajmniej raz w roku.

Czy wydają się Wam powyższe techniki znajome? Ja wykorzystuje je stale w swojej pracy. W firmach pożytku publicznego po prostu większą wagę przywiązuje się do tych technik, ponieważ nie mają oni możliwości motywowania pracowników pieniędzmi, koncentrują się, więc na motywowaniu pozapłacowym.
Może, więc techniki wykorzystywane w takich organizacjach są bardziej skuteczne od technik wykorzystywanych w korporacjach?

Jest jeden czynnik, który zapewne przyczynia się do większej motywacji wolontariuszy – chęć robienia czegoś dobrego dla innych, ten parametr przeważnie nie występuję w pracy zawodowej i to może mieć decydujący wpływ w motywacji wolontariuszy. Mimo to, uważam, że warto wykorzystać doświadczenie i techniki motywacyjne z organizacji pożytku publicznego, oczywiście nie rezygnując do końca z motywatorów płacowych. Jednakże warto większą uwagę skupić na pozapłacowych elementach motywacyjnych.

Źródło: Harvard Business Review lipiec/wrzesień 2006 „Czego firmy mogą nauczyć się od organizacji pożytku publicznego?” Peter F. Drucker

About the author

Joanna