Finanse

Czy znaki towarowe to aktywa?

Written by Joanna

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art. 3 ust. 1 pkt 14 znaki towarowe to wartości niematerialne i prawne i zalicza się je do aktywów trwałych. Oznacza to, że znaki towarowe to aktywa. Czy jednak zawsze możemy wpisać do bilansu w aktywach znak towarowy?

Zgodnie z w/w ustawą aktywa to zasoby majątkowo o wiarygodnie określonej wartości. Jeżeli więc chcemy umieścić znak towarowy w aktywach musi mieć on określoną wartość i to określoną jak najbardziej wiarygodnie oraz musi być nabyt*. Cena zakupu to wartość naszego znaku towarowego.

Co jednak jeżeli tworzymy znaki towarowe i je sprzedajemy?

Z pomocą przychodzi nam art.3 ust 1 pkt 17. Jeżeli wartości niematerialne i prawne nie są przez nas użytkowane lecz posiadane w celu osiągnięcia korzyści materialnych czyli sprzedaży i zarobienia na tym to jak najbardziej są to nasze aktywa.

*Nabycie prawa własności składnika majątku może nastąpić w drodze kupna, zamiany, wkładu niepieniężnego, darowizny, spadku, na podstawie innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. 

About the author

Joanna

Leave a Comment