Zarządzanie

Coraz więcej kobiet w Polsce na stanowiskach kierowniczych, ale fotel prezesa nadal trudno dostępny

Written by redakcja

Aż 40% osób zasiadających na wysokich stanowiskach menedżerskich w średnich i dużych firmach w Polsce to kobiety – wynika z badania „Women in Business 2017”.

Wśród 36 badanych państw wyprzedzają nas pod tym względem tylko Rosja (47%) i Indonezja (46%). Ten sam wynik co Polska osiągnęły Estonia i Filipiny. Na końcu stawki znajdują się Japonia (7%), Argentyna (15%), Indie (17%) i Niemcy (18%). 

Warto zauważyć, że odsetek kobiet wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w polskich przedsiębiorstwach rośnie. W ostatnim roku był to wzrost o kilka punktów procentowych.

Znamienne jest również to, że tylko w 13% badanych średnich i dużych firm w Polsce na wysokim stanowisku menedżerskim nie ma żadnej kobiety, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów objętych badaniem wynosi 36%.

Gorzej wypadamy, jeśli chodzi o docieranie kobiet na biznesowy szczyt.

W naszym kraju tylko 8% prezesów i dyrektorów zarządzających to przedstawicielki płci pięknej.

Wśród badanych państw jest to 11 wynik od końca. W Polsce kobiety zasiadające na stanowisku kierowniczym to głównie dyrektorzy finansowi (46% osób na tym stanowisku to właśnie kobiety), dyrektorzy HR (25%) i dyrektorzy kontrolingu (21%).

„Wniosek z naszego badania jest taki, że Polska na tle świata jest bardzo dobrym miejscem dla kobiet, które chcą pracować, chcą się realizować, widzą siebie w biznesie. W Polsce kobietom relatywnie łatwo dochodzi się do wysokich stanowisk i robią to one stosunkowo często”

– stwierdza w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Jacek Kowalczyk, dyrektor marketingu i PR z firmy Grant Thornton.

About the author

redakcja